Polityka Cookie

KONTROLER PRZETWARZANIA DANYCH:
Voleadbia SRL – Str. Quinta Gualdaria 47893 San Marino SM48231
E-mail właściciela: contact@qualitytopshop.com
Przeglądanie strony internetowej Qualitytopshop.com (zwanej dalej także „stroną”) wiąże się z przesyłaniem do urządzenia użytkownika plików cookies i podobnych narzędzi. Dlatego zgodnie z przepisami art. 13 i 122 Dekretu Ustawodawczego 196/2003 („kodeks prywatności”), a także zgodnie z postanowieniami Postanowienia Ogólnego Gwaranta Prywatności z dnia 8 maja 2014 r., Qualitytopshop.com, administrator danych, (oznaczony jako „Administrator danych „lub „QualitaMia”), udostępnia użytkownikom informacje dotyczące używanych plików cookies lub podobnych systemów lub których instalacja jest dozwolona. Co to są pliki cookie Pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn przy kolejnej wizycie tego samego użytkownika. Dzielą się one na techniczne pliki cookie (wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania komunikatu za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dla dostawcy wyraźnie żądanej usługi społeczeństwa informacyjnego) lub profilujące pliki cookie (mające na celu tworzenie profili odnoszących się do użytkownika i wykorzystywane w celu przesyłania komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wyrażanymi przez użytkownika podczas nawigacji). Podczas nawigacji użytkownik może także otrzymywać na swoje urządzenie pliki cookies, które są wysyłane z różnych stron lub serwerów internetowych (tzw. pliki cookies „stron trzecich”), ustawiane bezpośrednio przez zarządzających tymi stronami internetowymi i wykorzystywane w celach i zgodnie z metodami przez nich określone. Jakie są podobne narzędzia, w przypadku których obowiązują te same zasady, co w przypadku plików cookie Przepisy dotyczące stosowania plików cookies dotyczą także innych podobnych narzędzi. Są to narzędzia (takie jak piksele, sygnalizatory WWW, robaki internetowe, przezroczyste pliki GIF lub inne), które umożliwiają identyfikację użytkownika lub terminala i dlatego zostały objęte zakresem postanowienia Gwaranta Prywatności z dnia 8 maja 2014 r. . Rodzaje plików cookie używanych przez tę witrynę Witryna wykorzystuje techniczne pliki cookie, a także analityczne pliki cookie stron trzecich i pliki cookie do profilowania stron trzecich oraz podobne narzędzia. Techniczne pliki cookie Strona wykorzystuje techniczne pliki cookies, w związku z którymi zgodnie z art. 122 Kodeksu Prywatności oraz Postanowienia Gwaranta z dnia 8 maja 2014 roku nie jest wymagana zgoda zainteresowanego. Dokładniej, witryna wykorzystuje następujące techniczne pliki cookies: NAZWA COOKIE WAŻNOŚĆ PHPSESSID Pod koniec sesji przeglądania Icl_current_language (do przechowywania wybranego języka) Pod koniec sesji przeglądania wordpress_logged_in_(do przechowywania danych dostępu do zastrzeżonego obszaru) Pod koniec sesji przeglądania wordpress_test_cookie (WordPress ustawia ten plik cookie, gdy logujesz się ze strony logowania. Plik cookie służy do sprawdzania, czy Twoja przeglądarka internetowa jest ustawiona tak, aby zezwalała lub odrzucała pliki cookie.) Pod koniec sesji przeglądania wordpress_xxxxx (WordPress używa tych plików cookie do przechowywania szczegółów uwierzytelniania) Pod koniec sesji przeglądania wp-ustawienia-1 (WordPress używa tego pliku cookie w celu dostosowania wyświetlania interfejsu administracyjnego i ewentualnie także głównego interfejsu witryny.) 1 rok wp-settings-time-1 (WordPress używa tego pliku cookie w celu dostosowania wyświetlania interfejsu administracyjnego i ewentualnie także głównego interfejsu witryny.) 1 rok w3tc_referrer(dla prawidłowego funkcjonowania platformy) Kończy się po zamknięciu przeglądarki bp-activity-najstarsza strona Pod koniec sesji przeglądania woocommerce_recently_viewed(Służy do tworzenia statystyk ostatnio odwiedzanych obiektów e-commerce) Pod koniec sesji przeglądania woocommerce_items_in_cart (zawiera unikalny kod dla każdego użytkownika, dzięki czemu możliwe jest pobranie informacji o koszyku z bazy danych utworzonej dla każdego użytkownika. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe) Pod koniec sesji przeglądania woocommerce_cart_hash(zawiera unikalny kod dla każdego użytkownika, więc tak jest Informacje o koszyku można pobrać z bazy danych utworzonej dla każdego użytkownika. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe). Pod koniec sesji przeglądania wp_woocommerce_session (zawiera informacje o całym koszyku i pomaga systemowi e-commerce wiedzieć, kiedy zmieniają się informacje w koszyku. W tym pliku cookie nie są przechowywane żadne dane osobowe) Jeden dzień cookie_notice_accepted (zapobiega ponownemu pojawieniu się krótkich informacji zawartych w banerze w przypadku połączeń dokonanych w terminie) 2 lata cookieaccepted (zapobiega ponownemu pojawieniu się krótkich informacji zawartych w banerze w przypadku połączeń dokonanych w terminie) 2 lata Pliki cookie stron trzecich Za pośrednictwem witryny instalowane są niektóre nietechniczne pliki cookie stron trzecich, które są aktywowane poprzez kliknięcie przycisku „OK” wewnątrz banera wyświetlanego użytkownikowi podczas uzyskiwania dostępu do witryny lub podczas dalszego przewijania. Poszczególne pliki cookie stron trzecich są szczegółowo raportowane, a także linki, za pośrednictwem których użytkownik może uzyskać więcej informacji i poprosić o dezaktywację plików cookie. Google Analytics Strona korzysta z Google Analytics w celach analitycznych. Jest to usługa analizy sieci świadczona przez Google, która wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy statystycznej dotyczącej korzystania z odwiedzanej witryny; Należy również zaznaczyć, że oprócz plików cookies Google wykorzystuje również znacznik pikselowy (http:/ /www.google.it/intl/it/policies/privacy/key-terms/). Dane wygenerowane przez Google Analytics są przechowywane przez Google zgodnie z informacjami dostępnymi tutaj https://developers .google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google, prosimy odwiedzić stronę internetową http://www.google.com / intl/en/analytics/privacyoverview.html Pod poniższym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  istnieje dodatek do przeglądarki umożliwiający dezaktywację Google Analytics. Usługi remarketingowe Google Strona korzysta z usług remarketingowych oferowanych przez firmę Google Inc., które polegają na instalacji plików cookies i pikseli służących do oferowania reklam bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Narzędzia te wykorzystywane są przez właściciela serwisu do działań remarketingowych. Aby zapoznać się z polityką prywatności firmy Google i dezaktywacją, skorzystaj z następujących linków: http:/ /www .google.com/intl/it_it/policies/technologies/ads/- https://www.google. to/reklamy/preferencje – Remarketing na Facebooku Strona wykorzystuje Facebook Remarketing do działań remarketingowych. Jest to usługa oferowana przez firmę Facebook Inc., która polega na instalacji plików cookies i pikseli służących do oferowania reklam bardziej dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Narzędzia te wykorzystywane są przez właściciela serwisu do działań remarketingowych. Aby uzyskać więcej informacji, w tym na temat dezaktywacji tych plików cookie, zalecamy skorzystanie z poniższego linku https://www.facebook.com/help/cookies< /a> Instalacja plików cookie Z wyjątkiem technicznych plików cookies, instalacja innych plików cookies i podobnych narzędzi pozostawiana jest woli użytkownika, który po zapoznaniu się z krótką informacją zawartą w odpowiednim banerze decyduje się na autoryzację ich instalacji poprzez kliknięcie przycisku „OK” . ” lub kontynuując przewijanie. Wyłączanie plików cookie Bez uszczerbku dla powyższych postanowień dotyczących technicznych plików cookie niezbędnych do nawigacji, użytkownik może usunąć inne pliki cookie za pomocą funkcji wskazanych w tej informacji, w części, w której wymienione są używane pliki cookie lub bezpośrednio za pośrednictwem swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że każda przeglądarka ma inne procedury zarządzania ustawieniami. Konkretne instrukcje można uzyskać, klikając poniższe łącza. Eksplorator Microsoft Windows Google Chrome Mozilla Firefox Apple Safari W odniesieniu do użytkowników przeglądających za pomocą urządzeń mobilnych określa się, że konfiguracje systemu wykluczające przechowywanie plików cookies lub ich usuwanie różnią się w zależności od marki i/lub modelu używanego urządzenia, w związku z czym konieczne jest zapoznanie się z instrukcjami dostarczonymi przez producent . Aby uzyskać informacje na temat plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym i indywidualnie je dezaktywować, skorzystaj z linku: http://www .youronlinechoices.com /en/twoje-wybory. Prawa zainteresowanej strony Zainteresowany może w każdej chwili i bez formalności dochodzić praw, o których mowa w art., kontaktując się z administratorem danych, w tym wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@qualitytopshop.com. 7 dekretu legislacyjnego z 30 czerwca 2003 n. 196, który został dosłownie przytoczony poniżej. Art. 7 Dekret legislacyjny 196/2003
 1. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku danych osobowych jej dotyczących, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazanie w zrozumiałej formie.
 2. Zainteresowany ma prawo uzyskać wskazanie:
 3. a) pochodzenie danych osobowych;
 4. b) cele i sposoby przetwarzania;
 5. c) logiki stosowanej w przypadku przetwarzania realizowanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
 6. d) dane identyfikacyjne właściciela, menedżerów i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z artykułem 5 ustęp 2;
 7. e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci.
 8. Zainteresowany ma prawo uzyskać:
 9. a) aktualizacja, sprostowanie lub, w razie potrzeby, integracja danych;
 10. b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym także tych, których zachowanie nie jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane;
 11. c) zaświadczenie, że o czynnościach, o których mowa w lit. a) i b), poinformowano, także co do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym spełnienie to okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków w sposób oczywisty nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
 12. Zainteresowany ma prawo sprzeciwić się w całości lub w części:
 13. a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli są one istotne dla celu gromadzenia;
 14. b) na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej albo w celu przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie polityki prywatności.

Bezpieczny zakup.

Płatność, gdy dotrze do domu.

Informacje korporacyjne

Obsługa klienta

[ENG] Every data collected in this page won’t be used by Facebook and without marketing intent. We will use your data only to track an order for Cash On Delivery System.

[PL] Wszystkie dane zebrane na tej stronie nie będą wykorzystywane przez Facebook i nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Będziemy wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu śledzenia zamówienia w systemie płatności za pobraniem.

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is NOT endorsed by Facebook in any way. Facebook is a trademark of Facebook, Inc

Copyright 2021. All Rights Reserved